Internationaal verzenden

Wanneer u internationaal gaat verzenden is het belangrijk om na te gaan of uw zending douane plichtig is of niet. Over het algemeen zijn goederen douane plichtig en zijn documenten dat niet. Maar wat aangezien wordt als documenten en wat als goederen verschilt sterk per land. Zo worden bijvoorbeeld in Zwitserland visitekaartjes als documenten aangezien en zijn ze dus niet douane plichtig, maar diezelfde visitekaartjes worden in Brazilië aangezien als goederen en zijn daar dus wel douane plichtig. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen zendingen van en naar landen binnen de EU en zendingen van en naar landen buiten de EU. Doorgaans zijn douaneformaliteiten alleen van toepassing op zendingen die van en naar een land buiten de EU gaan. De uitzondering hierop zijn de zogenaamde transit goederen. Dit zijn goederen die zijn of worden geïmporteerd maar waarvoor nog geen invoerrechten en belastingen zijn betaald. Zodra de invoerrechten en belastingen betaald zijn spreken we van vrije goederen.

Twijfelt u of uw zending douane plichtig is of niet? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Verzenden binnen de EU

Binnen de EU, met uitzondering van de uitzonderingsgebieden, is er sprake van vrij handelsverkeer, wat betekend dat voor het verzenden van goederen geen douaneformaliteiten nodig zijn.

Verzenden buiten de EU

Voor het verzenden van goederen van en naar landen buiten de EU zijn douaneformaliteiten van toepassing.

Commerciële- of Proforma factuur

Wanneer u een douane plichtige zending heeft, moet u naast een volledig ingevulde vrachtbrief ook altijd een commerciële factuur of een proforma factuur aan de zending toevoegen.

Incoterms / Leveringsvoorwaarden

Incoterms® of leveringsvoorwaarden zijn de afspraken tussen de koper en de verkoper van de goederen en beschrijven wie welke taken, verantwoordelijkheden, kosten en risico’s draagt.

Douanedocumenten en regelingen

In bepaalde situaties kunnen er bij douaneformaliteiten ook nog andere douanedocumenten of regelingen nodig of van toepassing zijn.

Dual-use goederen

Dual-use goederen zijn producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben.