Douanedocumenten en -regelingen

In bepaalde situaties kunnen er bij douaneformaliteiten ook nog andere douanedocumenten of regelingen nodig of van toepassing zijn. Hieronder vindt u informatie over verschillende douanedocumenten en -regelingen.

ATR-certificaat 

Een ATR-certificaat is een douanedocument dat u kunt gebruiken bij handel tussen landen uit de EU en Turkije. De EU heeft met Turkije een douane-akkoord gesloten, waardoor u de meeste goederen zonder invoerrechten kunt invoeren. De goederen moeten dan wel van herkomst uit de EU of Turkije komen. Dit legt u vast in een ATR-certifcaat.

Bij export naar Turkije draagt u als verzender het ATR-certificaat over aan een van onze koeriers. Wij zorgen vervolgens voor de verdere afhandeling bij de douane. 

Voor meer informatie over het ATR-certificaat verwijzen wij u graag door naar de website van de Kamer van Koophandel.

Uitzondering: Voor de meeste landbouwgoederen en sommige staalproducten kunt u het ATR-certificaat niet gebruiken. Bij deze producten is namelijk de oorsprong van belang en heeft u het EUR.1 certificaat nodig. De douane heeft een overzicht van de uitgezonderde producten. Bij de Kamer van Koophandel kunt u navragen welk document voor uw goederen van toepassing is.

EUR.1 certificaat of factuurverklaring

Een EUR.1 certificaat is een douanedocument dat wordt gebruikt bij handelsverkeer tussen de EU en een groot aantal landen of gebieden waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten. Door deze handelsakkoorden kunnen uw goederen in aanmerking komen voor minder of geen invoerrechten. 

Over het algemeen zijn deze handelsakkoorden bilaterale (tweezijdige) overeenkomsten, wat wil zeggen dat de verdragspartners elkaar over en weer tariefpreferenties toekennen. In bepaalde gevallen is de overeenkomst unilateraal (eenzijdig). Goederen van preferentiële oorsprong uit de betreffende partnerlanden krijgen bij invoer in de Europese Unie wel korting of vrijstelling, terwijl goederen van preferentiële oorsprong uit de EU dit niet krijgen bij invoer in de betreffende partnerlanden.

De “oorsprongsregels” voor het EUR.1 certificaat zijn vastgelegd in de oorsprongsprotocollen van de betreffende overeenkomst. Het aanvragen en geldig laten maken van een EUR.1 certificaat vindt plaats bij de Kamer van Koophandel en de Nederlandse douane.

Voor zendingen waarbij de factuurwaarde lager is dan € 6000,- kunt u in plaats van het EUR.1 certificaat een factuurverklaring gebruiken. Let wel: de oorsprongsregels zoals deze van toepassing zijn op een EUR.1 certificaat zijn ook van toepassing op de factuurverklaring.

Voor meer informatie over het EUR.1 certificaat of de factuurverklaring verwijzen wij u graag door naar de website van de Kamer van Koophandel.

Certificaat van Oorsprong (CVO)

Een Certificaat van Oorsprong (CVO) is een oorsprongsdocument en dient als bewijs voor de oorsprong van de goederen. In het kader van politieke of handelspolitieke redenen eisen een aantal landen buiten de EU een CVO bij de invoer van goederen. Hiermee kunnen zij de invoer van goederen uit bepaalde, niet bevriende landen bijvoorbeeld beperken, verbieden of kunnen zij marktverstoring uit deze bepaalde landen voorkomen. Het Certificaat van Oorsprong wordt afgegeven door de Kamer van Koophandel.

Voor meer informatie over het Certificaat van Oorsprong (CVO) verwijzen wij u graag door naar de website van de Kamer van Koophandel.

T1 / Transitdocument

Een T1-document is een douanedocument dat aangeeft dat de niet-uniegoederen (extern douanevervoer of goederen van buiten de EU) die vermeld staan op het document vervoerd worden onder de regeling Uniedouanevervoer. Het voordeel hiervan is dat de goederen vrij door de EU kunnen bewegen of opgeslagen kunnen worden in een douane entrepot zonder dat er invoerrechten hoeven te worden afgedragen.

U heeft bijvoorbeeld goederen uit Argentinië doorverkocht aan een klant in Servië. De goederen komen aan in de haven van Rotterdam. Doormiddel van een T1 aangifte en daarmee de goederen te plaatsen onder de douaneregeling Extern Uniedouanevervoer, mogen de goederen zonder ze in- of uit te klaren vrij vervoerd worden door de EU naar Servië. 

T2 / Transitdocument

Een T2-document is een douanedocument dat aangeeft dat de uniegoederen (intern douanevervoer of goederen van binnen de EU) die vermeld staan op het document vervoerd worden onder de regeling Uniedouanevervoer. Met het T2-document kunt u uniegoederen van het ene EU land, via een EVA-land verzenden naar een ander EU land. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van goederen van Nederland naar Italië via Zwitserland (EVA-land). In het EVA-land toon je door middel van het T2-document aan dat het om uniegoederen gaat waar al rechten voor betaald zijn. 

Ook kunt u een T2-document gebruiken wanneer u uniegoederen exporteert naar een EVA-land. Naast een verplicht uitvoerdocument wordt dan ook een T2-document opgemaakt. Dit heeft als voordeel dat de goederen dan op de plaats van bestemming in het EVA-land aangegeven kunnen worden, in plaats van aan de buitengrens van het land.

ATA-Carnet

Een ATA-Carnet is een douanedocument waarmee bij tijdelijke invoer, uitvoer en doorvoer geen invoerrechten en belastingen betaald hoeven te worden. Het ATA-vervoer is gebaseerd op een verdrag waarbij veel landen zijn aangesloten. De goederen worden tijdelijk in de aangesloten landen toegelaten zonder dat er invoerrechten en belastingen betaald moeten worden. Het vervoer vindt plaats onder dekking van een ATA-carnet, een soort paspoort voor uw goederen, dat wordt afgegeven door de Kamer van Koophandel. Met het ATA-carnet kunt u gedurende een jaar (de maximale geldigheidsduur van het document) een onbeperkt aantal keren de goederen waarop het document betrekking heeft in aangesloten landen in- en doorvoeren. De goederen moeten binnen een jaar weer worden teruggezonden naar het land van uitvoer.

Een ATA-carnet kunt u gebruiken voor de tijdelijke invoer, uitvoer en doorvoer van bijvoorbeeld:

  • monsters en reclamemateriaal;
  • tentoonstellingsmateriaal;
  • gereedschappen voor het verrichten van onderhoud, reparatie en service;
  • foto-, video- en filmmateriaal, muziekinstrumenten, toneel- en theaterattributen.

Voor meer informatie over ATA-carnet verwijzen wij u graag door naar de website van de Kamer van Koophandel.