Dual-use goederen

Dual-use goederen zijn producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben, met inbegrip van alle goederen die voor niet-explosieve doeleinden gebruikt kunnen worden en op enige manier bijdragen in de vervaardiging van nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen. 

Om de Internationale veiligheid te waarborgen gelden er voor dual-use goederen strenge regels voor import, export en doorvoer. Deze regels zijn gebaseerd op de Europese dual-use verordening. Voor de exportcontroles gebruikt de Nederlandse overheid de Europese lijst voor dual-use goederen. Deze lijst is opgenomen als bijlage I in de dual-use verordening (428/2009). Wanneer u als bedrijf dual-use goederen die op deze lijst staan wilt doorvoeren of exporteren moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Soms vallen ook relatief eenvoudige en 'onschuldige' goederen onder de dual-use regels.

Voor meer informatie over dual-use goederen verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid.