Verzendgids

Alle informatie die u nodig heeft voor het verzenden van uw zending.

Internationaal verzenden

Wanneer u internationaal gaat verzenden krijgt u te maken met regelgeving en de vraag onder welke condities u uw zending verzend. Het is bijvoorbeeld belangrijk om na te gaan of uw zending douane plichtig is of niet en of u of de ontvanger verantwoordelijk is voor de kosten en risico’s

Afmetingen, Gewicht en Volume

Voor iedere service en/of bestemming gelden er verschillendemaximale afmetingen en gewichten per pakket, pallet en/of zending.Daarnaast geldt datvoor veel van onze services de hoogte van hetverzendtarief medewordtbepaald door de hoeveelheid ruimte dieuw zending inneemt.

Uw zending verzendklaar maken

Door uw zending goed voor te bereiden op het transport, zorgt u
ervoor dat uw zending veilig, snel en onbeschadigd aankomt op de
plaats van bestemming. Dit houdt in dat u de juiste
verpakkingsmaterialen en labels gebruikt.

Gevaarlijke goederen en/of stoffen

In overeenstemming met de internationale transportregelgeving
(IATA, ADR, enz.) bieden wij, tegen een additionele toeslag, ook
transport- en afhandelingsdiensten voor bijzondere en/of
gevaarlijke goederen en/of stoffen.